Občni zbor 2022

Na osnovi določil statuta prostovoljnega gasilskega društva Hotavlje, upravni odbor sklicuje 71. občni zbor prostovoljnega gasilskega društva Hotavlje, ki bo v soboto 19. marca 2022 ob 19.00 uri v prostorih gasilskega doma na Hotavljah.

Dnevni red:
1. Izvolitev organov občnega zbora
2. Poročilo predsednika, poveljnika, blagajnika ter komisij
3. Poročilo nadzornega odbora
4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Razprava na poročila in sprejem poročil
6. Plan dela za leto 2022
7. Določitev delegatov za skupščino GZ Škofja Loka
8. Podelitev priznanj in odlikovanj
9. Razno
10. Zaključek občnega zbora

VABLJENI!