Občni zbor 2023

Na osnovi določil statuta PGD Hotavlje, upravni odbor sklicuje 72. redni letni občni zbor prostovoljenga gasilskega društva Hotavlje, ki bo v soboto 21. januarja 2023 ob 19.00 uri, v prostorih gasilskega doma na Hotavljah.

Dnevni red:
1. Izvolitev organov občnega zbora
2. Poročilo predsednika, poveljnika, blagajnika ter komisij
3. Poročilo nadzornega odbora
4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Razprava na poročila in sprejem poročil
6. Razrešnica dosedanjih organov društva
7. Volitve novih organov društva
8. Plan dela za leto 2023
9. Določitev delegatov za skupščino GZ Škofja Loka
10. Podelitev priznanj in odlikovanj
11. Razno

VABLJENI!