Novo vozilo

Spoštovani krajani in krajanke vseh vasi pod našim okriljem!

Pred leti je občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Hotavlje potrdil gradnjo novega gasilskega doma, kateri je bil nujno potreben za nadaljnji razvoj našega društva. Z velikim angažmajem in številnimi delovnimi urami naših članov in podpornih članov, z organizacijo raznih prireditev, nabirko lesa ter manjšimi denarnimi prispevki smo naš nov in funkcionalen dom lani poleti ponosno predali svojemu namenu, ki je kraju in okolišu v ponos. Veseli nas, da smo do njega prišli brez izvedbe večje nabirke denarja.

Z zanosom zremo v prihodnost, zato smo si na letošnjem občnem zboru društva zadali nov cilj – nakup novega gasilskega vozila. Obstoječe kombinirano vozilo šteje 18 let in bo počasi odslužilo svojemu namenu, pa ne toliko zaradi dotrajanosti kot pa zaradi funkcionalne neučinkovitosti. Naloge, ki jih opravlja usposobljen in sodobno opremljen gasilec, so raznovrstne in terjajo vozilo, ki je sposobno hitrega prevoza večjega števila oseb in mnogo opreme, ki jo pri svojem delu potrebujemo. Zato bo novo vozilo, gasilski tovornjak tipizacije GCGP (gasilska cisterna za gozdne požare), bistvenega pomena za učinkovito izvajanje nalog reševanja življenj in imetja, kar je naša primarna naloga.

Ena prvih nalog društva je organizacija nabirke finančnih sredstev za nakup našega (vašega) gasilskega tovornjaka. Del sredstev bo zagotovilo občinsko gasilsko poveljstvo, sami pa bomo morali, za gasilski tovornjak, ki bi lahko učinkovito interveniral v razgibanih krajih pod Blegošem, zbrati približno 140.000,00 €. Del tega bomo člani društva zagotovili s svojim rednim in izrednim udejstvovanjem, večino pa bomo morali zbrati s prostovoljnimi prispevki vseh gospodinjstev, kmetijskih gospodarstev in poslovnih subjektov, ki spadajo v naše okrilje. Glede na število gospodinjstev¸ bi predvideni prostovoljni prispevek znašal 400 eur na gospodinjstvo. Zavedamo se, da so finančne zmožnosti gospodinjstev različne zato tudi razumemo, da nekdo želenega zeska ne bo mogel poravnati v celoti. Veseli pa bomo tudi večjega zneska.

Ker moramo finančno konstrukcijo investicije zapreti do leta 2020, bomo člani PGD Hotavlje v bližnji prihodnosti po gospodinjstvih pričeli z zbiranjem željenih finančnih sredstev. Ob prvem obisku (v mesecu oktobru) vam bomo predstavili način zbiranja in časovni interval zbiranja prispevkov. Verjamemo, da je lažje prispevati večkrat manjši znesek kot pa enkrat večjo vsoto, kdor pa bo želel, bo lahko celoten prispevek enkratno nakazal direktno na naš transakcijski račun.

Tekoče informacije o nakupu novega vozila boste lahko zasledili na spletni strani PGD Hotavlje www.pgdhotavlje.si, na Facebook strani PGD Hotavlje, lokalnih glasilih, e-pošti …

Brez vaše pomoči nam ne bo uspelo in verjamemo, da se zavedate, da bo novo gasilsko vozilo namenjeno našemu lažjemu delu, predvsem pa vam in varnosti nas vseh.

Z gasilskim pozdravom: NA POMOČ!
Upravni odbor PGD Hotavlje

"NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI." Namenite svoj del dohodnine (0,5%) PGD Hotavlje. To dohodnino bi sicer pustili v državnem proračunu, zato je donacija za vas brezplačna.

Izpolnite priložen OBRAZEC in ga pošljite na naslov:

Davčni urad Kranj
p.p. 122
4001 Kranj

Vsem, ki nam boste namenili svoj del dohodnine, se lepo zahvaljujemo. Z vašo pomočjo bomo lažje opravljali vse gasilske dejavnosti.

© 2019 PGD Hotavlje

Iskalnik