Območje

V skladu s svojimi pristojnostmi opravljamo preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanje na območju:
- KS Gorenja vas, ki obsega naslednja naselja: Hotavlje, Čabrače, Debeni, Hlavče Njive, Jelovica, Kopačnica, Krnice pri Novakih, Leskovica, Lajše, Laze, Robidnica, Srednje Brdo, Studor, Suša, Volaka.
- KS Javorje: Dolenja Žetina (hišne številke 11, 12 in 16)
- KS Poljane: Dolenja Ravan (hišni številki 1 in 2)

Trojke so organizirane v naseljih: Srednje Brdo, Kopačnica, Studor, Leskovica, Krnice pri Novakih, Debeni, Volaka, Čabrače, Suša, Hlavče Njive

Naša sosednja društva so: PGD Trebija, PGD Gorenja vas, PGD Poljane, PGD Javorje, PGD Novaki, PGD Zali Log

Zemljevid območja, ki ga pokrivamo:

območje PGD Hotavlje

"NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI." Namenite svoj del dohodnine (0,5%) PGD Hotavlje. To dohodnino bi sicer pustili v državnem proračunu, zato je donacija za vas brezplačna.

Izpolnite priložen OBRAZEC in ga pošljite na naslov:

Davčni urad Kranj
p.p. 122
4001 Kranj

Obrazec pa lahko oddatudi tudi v elektronski obliki v eDavkih.

Vsem, ki nam boste namenili svoj del dohodnine, se lepo zahvaljujemo. Z vašo pomočjo bomo lažje opravljali vse gasilske dejavnosti.

PODJETJA, KI NAS PODPIRAJO

© 2021 PGD Hotavlje

Iskalnik