Zvok sirene

Alarmiranje se organizira kot enoten sistem, ki ga bo možno upravljati na državni, regionalni in lokalni ravni. Za delovanje sistema javnega alarmiranja skrbijo občine, Uprava RS za zaščito in reševanje pa za njegovo organizacijo in delovanje na državni in regionalni ravni. Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki opravljajo za širše okolje nevarno dejavnost, morajo na svoje stroške organizirati in vzdrževati alarmni sistem glede na nevarnost, ki jo povzročajo.

OPOZORILO NA NEVARNOST 
Enoličen zvok sirene, ki traja 2 minuti, se uporabi za napoved bližajoče se nevarnosti visoke vode, požara, ekološke in drugih nesreč; Vključite radio ali TV in spremljajte obvestila o nevarnostih ter ukrepajte v skladu z njimi.

Opozorilo na nevarnost

NEPOSREDNA NEVARNOST 
Zavijajoč zvok sirene, ki traja 1 minuto, se uporabi ob nevarnosti poplave, večjem požaru, radiološki in kemični nevarnosti, nevarnosti vojaškega napada ter ob drugih nevarnostih; Vključite radio ali TV in poslušajte navodila o zaščitnih ukrepih ter ravnajte v skladu z njimi.

Neposredna nevarnost

KONEC NEVARNOSTI 
Enoličen zvok sirene, ki traja 30 sekund, se obvezno uporabi po prenehanju nevarnosti, zaradi katere je bil dan znak za neposredno nevarnost; Spremljajte radijska in televizijska obvestila.

Konec nevarnosti

PREIZKUS SIREN 
Je vsako prvo soboto v mesecu ob 12. uri in je enak znaku za konec nevarnosti!

"NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI." Namenite svoj del dohodnine (0,5%) PGD Hotavlje. To dohodnino bi sicer pustili v državnem proračunu, zato je donacija za vas brezplačna.

Izpolnite priložen OBRAZEC in ga pošljite na naslov:

Davčni urad Kranj
p.p. 122
4001 Kranj

Obrazec pa lahko oddatudi tudi v elektronski obliki v eDavkih.

Vsem, ki nam boste namenili svoj del dohodnine, se lepo zahvaljujemo. Z vašo pomočjo bomo lažje opravljali vse gasilske dejavnosti.

PODJETJA, KI NAS PODPIRAJO

© 2021 PGD Hotavlje

Iskalnik