Klic na 112

Ne pozabite!

Pri večini nesreč je čas najpomembnejši dejavnik, zato sami takoj storite vse, kar znate in zmorete.

NESREČE SO LAHKO ZELO RAZLIČNE, ZA VSE PA VELJA NASLEDNJE: 
- skušajmo ohraniti mirno kri 
- če je le mogoče, skušajmo pomagati sebi in drugim 
- najprej poiščimo pomoč pri najbližjih, sosedih, prijateljih ali pri ljudeh, ki so na kraju nesreče 
- če presodimo, da situacije ne bomo mogli rešiti sami, nemudoma pokličimo center za obveščanje na telefonsko številko 112.

ŠTEVILKO 112 POKLIČITE: 
- če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih ali jamarskih reševalcev 
- če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja 
- če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, če potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

KO KLIČETE NA ŠTEVILKO 112, POVEJTE:
- kdo kliče 
- kaj se je zgodilo 
- kje se je zgodilo 
- kdaj se je zgodilo 
- koliko je ponesrečencev 
- kakšne so poškodbe 
- kakšne so okoliščine na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave... ) 
- kakšno pomoč potrebujete.

Pravno obvestilo:
Ob klicu na številko 112 samodejno pridobimo podatke o telefonski številki in lokaciji kličočega. Pogovor kličočega z operativcem v regijskem centru za obveščanje snemamo. Podatki se hranijo 6 mesecev. Zloraba klica na 112 ter znamenj za pomoč in nevarnost je kazniva. 

"NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI." Namenite svoj del dohodnine (0,5%) PGD Hotavlje. To dohodnino bi sicer pustili v državnem proračunu, zato je donacija za vas brezplačna.

Izpolnite priložen OBRAZEC in ga pošljite na naslov:

Davčni urad Kranj
p.p. 122
4001 Kranj

Obrazec pa lahko oddatudi tudi v elektronski obliki v eDavkih.

Vsem, ki nam boste namenili svoj del dohodnine, se lepo zahvaljujemo. Z vašo pomočjo bomo lažje opravljali vse gasilske dejavnosti.

PODJETJA, KI NAS PODPIRAJO

© 2021 PGD Hotavlje

Iskalnik