O DRUŠTVU

KONTAKT

PGD Hotavlje, Hotavlje 112, 4224 Gorenja vas
info@pgdhotavlje.si

PREDSEDNIK

Blaž Mravlja
blaz.mravlja@gmail.com
040 430 842

POVELJNIK

Jernej Jezeršek
jernej.jery@gmail.com
041 994 370

matična št.: 5127980
davčna št.: SI51316765
TRR: SI56 6000 0000 0823 504

OBMOČJE

V skladu s svojimi pristojnostmi opravljamo preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanje na območju:
– KS Gorenja vas, ki obsega naslednja naselja: Hotavlje, Čabrače, Debeni, Hlavče Njive, Jelovica, Kopačnica, Krnice pri Novakih, Leskovica, Lajše, Laze, Robidnica, Srednje Brdo, Studor, Suša, Volaka.
– KS Javorje: Dolenja Žetina (hišne številke 11, 12 in 16)
– KS Poljane: Dolenja Ravan (hišni številki 1 in 2)

Trojke so organizirane v naseljih: Srednje Brdo, Kopačnica, Studor, Leskovica, Krnice pri Novakih, Debeni, Volaka, Čabrače, Suša, Hlavče Njive

Naša sosednja društva so: PGD Trebija, PGD Gorenja vas, PGD Poljane, PGD Javorje, PGD Novaki, PGD Davča, PGD Zali Log

Zemljevid območja, ki ga pokrivamo:

ČLANSTVO

PGD Hotavlje vodi upravni odbor, ki ga sestavljajo člani: Blaž Mravlja(predsednik), Klemen Mezeg, Jernej Jezeršek. Lenart Gantar, Kristina Miklavčič, Aleksandra Jezeršek, Marko Peternel, Nejc Buh, Blaž Alič, Janez Filipič, Pavel Razložnik.

Nadzorni odbor: Blaž Potočnik (predsednik), Andraž Kržišnik in Anica Podobnik.

Disciplinska komisija: Lovro Demšar (predsednik), Janez Potočnik in Miloš Krek.

Če želite postati član/ica našega društva izpolnite PRISTOPNO IZJAVO in jo pošljite na spodnji naslov (osebno ali skenirano preko e-maila).

PGD HOTAVLJE
Hotavlje 112
4224 Gorenja vas
info@pgdhotavlje.si

Članarina za tekoče leto znaša 10 EUR in jo poravnate ob oddaji pristopne izjave ali z nakazilom na TRR: SI56 6000 0000 0823 504. Namen plačila: Članarina

Tisti, ki ste pristopno izjavo že oddali v preteklih letih, jo ne rabite ponovno izpolnjevati.