Taborjenje gasilske mladine v Savudriji

Komisija za taborjenje in letovanje pri Gasilski zvezi Škofja Loka v skladu s programom dela in programom Komisije za mladino in programi dela z mladimi v PGD v okviru Gasilske zveze Škofja Loka objavlja razpis za taborjenje gasilske mladine v letu 2022. TABORJENJE PIONIRJEV BO OD 05. DO 12. IN OD 19. DO 26. JULIJA 2022. Taborjenja se lahko udeležijo mladi gasilci v starosti od 8. leta do 15. leta ( letnik 2014 do 2007), ki aktivno delajo v prostovoljnih gasilskih društvih. Vsako PGD lahko prijavi do 10 udeležencev. Prednost naj imajo tisti, ki še niso taborili.

TABORJENJE PIONIRJEV BO OD 05. DO 12. IN OD 19. DO 26. JULIJA 2022

IZPOLNITE INFORMATIVNO PRIJAVNICO

Taborjenja se lahko udeležijo mladi gasilci v starosti od 8. leta do 15. leta ( letnik 2014 do 2007), ki aktivno delajo v prostovoljnih gasilskih društvih. Vsako PGD lahko prijavi do 10 udeležencev. Prednost naj imajo tisti, ki še niso taborili.

Skupna cena 7- dnevnega taborjenja pionirjev: 165 EUR na udeleženca
– prispevek proračunskih sredstev za dej. mladine (GPO): 50 EUR
– lastni prispevek s prispevkom PGD: 115 EUR (45 EUR prispeva PGD Hotavlje, 70 EUR prispevek udeleženca)

V ceno tabornine je vračunan prevoz, prehrana, turistična taksa, nastanitev v šotorih Savica, vodenje mladih in izvajanje programov.

Zaradi nestabilnih razmer in spreminjanja cen na trgu, si pridržujemo pravico do povišanja navedene cene zaradi višjih stroškov ob izvedbi oz. plačilu taborjenja ( višja cena prevozov, prehrane, najema prostora, elektrike,… ).

Za prehod čez mejo mora vsak udeleženec imeti osebni dokument ( osebno izkaznico ali potni list) in dovoljenje staršev, ki ga podpišejo ob prijavi.

Taborjenje se izvaja v Mladinskem Kampu Veli Jože, 52475 SAVUDRIJA, HR, ki se nahaja na najzahodnejši točki hrvaške obale v bližini prvega hrvaškega svetilnika.

Biva se v taboru, ki ga postavi GZ Škofja Loka v senci med borovci. Šotori so postavljeni na posebnih podstavkih, ki preprečujejo vdor vlage v šotor. V vsakem šotoru so nastanjeni po trije mladi taboreči ali dva vodnika. Mladi gasilci so razporejeni po vodih (skupinah) po 10 udeležencev, ki jih vodi po en vodnik (vodja voda).

Mladi gasilci izvajajo gasilske programe; osvajajo veščine in preventivne značke, različne športne programe, sodelujejo v različnih delavnicah ter veliko časa preživijo in uživajo na plaži in v vodi.

Obala se nahaja 150 metrov od tabora. Gasilsko usposabljanje se izvaja v taboru in izven njega v skladu s sprejetim programom dela. Rekreativne dejavnosti pa se izvajajo v bližini tabora ali na športnih igriščih v kampu.
Rok za informativno prijavo je 13. maj, rok za končno prijavo na priloženih prijavnicah pa je 03. junij 2022.

Plačilo prispevka PGD in udeležencev je do 1. julija na transakcijski račun Gasilske zveze Škofja Loka št.: 61000 – 0013573266.

Priporočamo, da v PGD zberete denar za vse svoje udeležence in ga v enkratnem znesku nakažete na TRR GZ .

V kolikor tabornina ne bo poravnana do roka, ni možna udeležba na taborjenju!

Ostale dokumente, ki so še potrebni za udeležbo na taborjenju vam bomo poslali na podlagi vaših prijav.

V kolikor bodo prijave za eno izmeno večje kot jih sprejme tabor ( 65 udeležencev) se bodo naredile zamenjave z drugo izmeno. Zato prosimo, da upoštevate rok za prijave.

Za vse dodatne informacije pokličite na GZ Škofja Loka na telefon 041/ 730-995, Vojko Marguč ali Metoda Jamnika, predsednika komisije za taborjenje na GZ Škofja Loka na telefon 041 607 475.