Vaja s PGD Novaki

V soboto 25. 2. smo skupaj s PGD Novaki izvedli skupno vajo na objektu podružnične šole v Leskovici.